WHAT WE DO...

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ gồm

CẮT LASER

Dịch vụ cắt laser chuyên nghiệp với máy cắt laser Fiber hiện đại, có khả năng cắt tấm lớn

GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

Dịch vụ gia công cơ khí chính xác bằng máy CNC hiện đại

GẤP UỐN CHI TIẾT

Gia công gấp uốn sắt thép kim loại, chấn tôn bằng máy CNC hiện đại

GIA CÔNG KHUÔN MẪU

Dịch vụ gia công khuôn mẫu với độ chính xác cao

CHÍNH XÁC

ĐÚNG HẸN

UY TÍN

CHUYÊN NGHIỆP

WHAT WE HAVE...

Chúng tôi có...

"Sự thành công và phát triển của khách hàng chính là sự thành công và phát triển của chúng tôi"

“Success and development of the customers are our success and development”

CONTACT US...

Biểu mẫu liên hệ