Năng lực máy cắt laser

Tân Hưng đã và đang đầu tư hơn nữa vào hệ thống máy móc của nhà máy để đáp ứng tốt nhất các đơn hàng của Khách hàng trong và …